سه میلیارد تومان پل بیت المل به هوا رفت خسارت مالی و جانی به شهرداری تهران وارد شد مقاومت دستگاه های نظارتی در برابر شهرداری تهران

آمونی درباره این نوع تبلیغات و نگاه کلی معاونت تبلیغات شهرداری تهران در دوره اخیر که پیش از این گزارش داده بود، می گوید: ببینید تبلیغات برای کاری که انجام شده خوب است و این نظر آقایان است. امام و مقام معظم رهبری می فرمایند با مردم صحبت کنیم و از کارهای انجام شده اطلاع رسانی کنیم پس اصل کار را رعایت می کنیم اما با روش های اصولی و ایمنی شهروندان و نتیجه درست باشد شهروندان و تکمیل شده پژوهشی گفت: تا روز شنبه که پیگیری می کردم هنوز در بیمارستان بودند اما می گفتند سوختگی آنها 20 درصد است اما از شهردار سوال کردم و در تذکر خود نیز اعلام کردم که هزینه های سلامتی این افراد هزینه دارد. باید نظارت و هزینه شود و دیگر فشاری بر دوش این شهروندان وارد نشود.»

«ناصر عمونی» درباره انتقادات اعضای شورا می گوید: از روز اول دغدغه او و برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران در این مورد بوده است.

آمونی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع شهر تهران درباره این موضوع و حقوق شهروندان تهرانی نظری داشته یا برنامه ای دارد؟ وی می گوید: بله شورای شهر تهران به این موضوع ورود کرده است و من هم به شهردار تهران تذکر کتبی دادم و گفتم مدیران و پیمانکارانی که این اشتباه بزرگ را مرتکب شدند باید مجازات و اخراج شوند. آقای آمونی درباره هزینه های مالی و اقتصادی این پروژه خبری نیز می گوید: «حداقل سه میلیارد تومان از بیت المال را هدر دادند و باید پاسخگو باشند.

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما