وب سایت آمریکایی NBC گزارش داد: به گفته یک مقام ارشد و سابق آمریکایی درباره پایان جنگ، مقامات آمریکایی و اروپایی بی سر و صدا با دولت اوکراین درباره جزئیاتی که باید در مذاکرات صلح احتمالی با روسیه گنجانده شود، بحث می کنند. به گفته مقامات، این گفتگوها شامل خطوط کلی بسیار گسترده ای از آنچه اوکراین برای دستیابی به توافق می تواند صرف نظر کند، بود. به گفته مقامات، برخی از مذاکرات که مقامات آن را ظریف خواندند، ماه

تماس با ما