حدود 600 نفر از مدیران کل، مداحان، استانی و شهرستانی این سازمان از 31 منطقه و حدود 360 شهر مختلف با هزینه این سازمان با هواپیما، اتوبوس، مینی بوس و خودروهای سواری ادارات تدارکات به تهران سفر کردند تا وجود داشته باشد. هماهنگی بین آنها این در حالی است که برگزاری چنین رویداد پرهزینه ای در حوزه سلامت نه تنها بی سابقه است. اما در شرایطی که این سازمان در کار روزانه خود به کار بدون بدهی مشغول باشد، لزومی

تماس با ما