Content ساختار تراموای تهران ریلی نیست سایت انفجار با شارژ کم فرار تاریخیِ یک دختر ۲۰ ساله ساکن تهران از ازدواج ایلان ماسک همان یاروست که ماشین برقی و پنل خورشیدی و موشک دارد و امید کاذب می‌‌‌‌دهد. ماسک نسخۀ علمی‌‌‌‌تخیلیِ فینیاس تیلور بارنوم1 است که، با بهره‌‌‌‌گیری از ترس و ازخودبیزاری مردم، ثروتی باورنکردنی به هم زده بود. ماسک را خیال‌‌‌‌بافی خیرخواه می‌‌‌‌دانستم، یکی از اعضای تأثیرگذارِ باشگاه فناوری‌‌‌‌پرستانِ سیلیکون‌‌‌‌ولی. این گروه ملغمه‌‌‌‌ای است از مریدان آین رَند2 و

تماس با ما
این سایت تنها به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی ممکن برای مطالعه و بررسی ارائه شده است، اما ما از هیچگونه توصیه‌ای برای استفاده از این محتوا خودداری می‌کنیم.